Het
communicatievak staat in brand, zo lijkt het.
We hebben geen communicatieplan meer nodig,
want we gaan scrummen. We hoeven niet meer naar een Hbo, want daar leiden ze je
toch maar op voor een enkeltje Sociale Dienst. Solliciteren hoeft niet meer,
want communicatieafdelingen worden opgeheven en banen zijn er nauwelijks. Aan
waardering voor ons beroepenveld een enorm gebrek, dus wordt er gediscussieerd
over ‘de kracht van communicatie’. Zullen we dit brandje samen blussen?

Communicatie is het mooiste vak wat er is, daar is voor mij geen twijfel over. Maar helaas zie ik in mijn vak ook minder mooie kanten. Ik zie een constante strijd over ‘meerwaarde’ en ‘accountability’. Er wordt continu geklaagd dat communicatie niet in de boardroom is te vinden. Dus naast de CEO, de CFO heb je ook een CCO nodig, en raden van bestuur moeten ook meer communiceren en er mee doen. En… er gaat van alles mis bij de Hbo-communicatieopleidingen. Als redactielid van CommBat heb ik in 2011/2012 meegedaan aan dialogen met studenten, docenten en professionals. Daar vroegen we wat verbeterd moest worden, wat fout ging in het onderwijs. Gebaseerd op eigen constateringen van specialisten uit het werkveld werd hiermee de basis gelegd voor een eerste rapport. Eind 2012 boden we dat rapport aan de landelijke beroepsvereniging Logeion en LOCO aan. LOCO is de club van Hbo-communicatieopleidingen. Wat met die bevindingen werd gedaan, is niet duidelijk, maar ging ons in ieder geval niet snel genoeg. Tenslotte worden ieder jaar weer duizenden studenten klaargestoomd voor een arbeidsmarkt die al verzadigd is. Niet alleen binnen ons vakgebied, maar op velerlei terrein. Het crisisdenken heeft zo’n grote vorm aangenomen, dat we de mooie dingen blijkbaar niet meer zien. Hierover later meer.

Ons vak is in beweging. Communicatie beweegt. Van A naar B, van C naar Z, van W naar H en alle andere mogelijkheden die er zijn. Dat heet dialoog. Voor mij is communicatie per definitie het aangaan van de dialoog. Zonder dialoog informeer je slechts en nog veel erger, bedrijf je propaganda. Ik ben niet van de propaganda, hoewel ik erken, dat het soms best handig is als de vox populi niet in je nek hijgt, of die CCO. In de discussie die CommBat is gestart met haar persbericht over de Hbo`s, wordt veelal voorbij gegaan aan de inhoud, aan de boodschap. Klaarblijkelijk zijn we onvoldoende in staat gebleken om zowel boodschap als verpakking op hetzelfde niveau te brengen. Of misschien is de inhoud voor velen nog een brug te ver, willen ze er niet aan. En zien sommige communicatiemensen het als propaganda van een actiegroep.

Natuurlijk gaan er ook dingen goed in het onderwijs. En er zal ook wel hervormd worden. Gelukkig vinden volgens dat onderzoek van de universiteit in Maastricht ook 2000 studenten wél de weg naar de arbeidsmarkt, maar voor mij blijft het onderwijs een bron van zorg. Daar ligt de basis van het vak, zoals we dat aan jonge mensen uitleggen. Echter, ik zie teveel studenten zoeken binnen een opleiding, ze zwemmen zonder de kant te raken, ze verzuipen. Dan raakt het me enorm, dat vakgenoten over zo weinig zelfreinigend vermogen beschikken.
De primaire reacties op slecht nieuws over ons vak gaan over de vorm, niet de
inhoud. Opeens heeft de boodschapper het gedaan: niet de kwaliteit van de Hbo`s doet
ter zake, maar de toon van CommBat. We staan een
kwalitatief en onafhankelijk onderzoek voor over het communicatieonderwijs en
over het beroepenveld. CommBat heeft daar zelf het geld
niet voor, want bestaat slechts uit individuele professionals, die zich het Hbo-communicatieonderwijs aantrekt. CommBat wil weten
of haar bevindingen onderbouwd worden door wetenschappelijke feiten; de
onderbouwing die noodzakelijk is om verder te bouwen op een duurzame toekomst
voor het communicatievak via het onderwijs.

Ik daag Logeion al jarenlang uit zich harder te maken voor het vak. Voor mij is de landelijke beroepsvereniging onvoldoende zichtbaar, staat het onvoldoende voor het vakgebied en de mensen die dat vakgebied bevolken. Logeion hoor je niet. Logeion vind je niet op de barricades. Het kiest de weg der geleidelijkheid, wat dat ook wezen moge. Ik ben op zoek naar opinies vanuit Logeion en nieuws over ons vak, die de inhoud raken en niet de vorm. Ik zou zo graag zien dat onze beroepsvereniging met alle professionals haar visie op het vak deelt of zich inhoudelijk uitlaat over de ontwikkelingen van het vakgebied en niet alleen met haar leden.

Misschien is de stille diplomatie van Logeion er een van de lange adem en werkt het wel. Misschien kunnen de Hbo`s gewoon niet sneller. Misschien wil CommBat gewoon te snel. Maar als er al gereageerd wordt vanuit de
Hbo`s, dan vooral ontwijkend en ontkennend. Weinig zelfreflectie,
geen hand in eigen boezem, maar de ogen sluitend voor de ernst van de situatie.
Logeion staat wel vooraan bij de Hbo`s om hun beroepsniveauprofielen te slijten, waar
al jarenlang niemand aan wil. Ik zou het mooier vinden als Logeion de expertise van haar 3000 leden weet in te zetten ten behoeve van die noodzakelijke verbetering van de communicatieopleidingen.

Terug naar mijn mooie vak communicatie. De Amsterdamse communicatievereniging Welcom, reikte onlangs twee prijzen uit: de Welcom Amsterdamse Communicatie Award aan de Noord/Zuidlijn en een Eervolle Vermelding aan BoloBoost, een burgerinitiatief om de Amsterdamse wijk Bos en Lommer op de kaart te zetten. Beide campagnes hebben een positief doel en doen daar alles aan. De essentie van excellente communicatie, vanuit transparantie en dienstbaarheid.

De jury sprak bij BoloBoost over “knap gedaan, zeer betrokken, echt van onderop, fris en serieus en tegelijk luchtig. Je krijgt bijna zin om er te gaan wonen. Helemaal door vrijwilligers opgezet en onderhouden, mooie uitgangspunten, zeer eigentijds aangepakt, een duidelijk indicatie dat het resultaat oplevert. Met beperkte middelen is een geweldig resultaat behaald.” Mensen die geen communicatieopleiding hebben gevolgd, maar zich ten volle inzetten voor hun wijk en daarbij de beperkte middelen inzetten, die ze tot hun beschikking hebben. Prachtig!

De Noord/Zuidlijn, de metro van Amsterdam Noord naar de Zuidas is onder een zeer slecht gesternte geboren. Maar de communicatieafdeling heeft de negatieve vox populi om weten te buigen naar een positief imago. Knap! Volgens de jury misschien wel “de campagne aller campagnes, het schoolvoorbeeld voor de communicatiepraktijk. De jury vindt het een internationaal toonbeeld van hoe je een campagne dient te voeren. Een geweldige combinatie van strategie en zeer hoogwaardige uitvoering, zeer eigentijds door de communicatie helemaal te beleggen bij de projectleiders en de uitvoerders zelf, het negatieve sentiment zo weten om te buigen naar een positief sentiment en zelfs een zekere trots, dat is echt uitermate knap.”

Het communicatievak is in beweging, zowel bovengronds als ondergronds. Het gaat niet op alle fronten goed, beslist niet. Maar in een lastige economische omgeving zijn er gelukkig de pareltjes zoals hierboven beschreven. Ze maken mijn vak het zo waard me voor in te zetten. Ik blijf dat doen, het is de wereldverbeteraar in mij, mijn eigen Moeder Theresa-complex. Ik sla soms de plank mis qua toon, maar ik bedoel het goed. En wil ik te snel, dan mag best iemand op de rem trappen.

Maar Logeion en LOCO, iets sneller mag wel. Iets zichtbaarder dan zo onzichtbaar als nu mag ook. En zijn die barricades niks voor jullie, dan zou het toch fijn zijn als jullie aan de achterkant de bouwstenen aandragen. Want ook dat is communicatie, samen. Samen verbinden, samen doen. Alleen dan ontstaat die dialoog, alleen dan krijg je die boodschap, hoe ernstig en zwaar ook, van de een naar de ander.

Ik breng de emmer, jullie het water? Dan blussen we die brand samen!

Jacques Happe
Jacques Happe is zelfstandig journalist, mediastrateeg en
communicatiemanager bij Highlow
Communications
, dat hij 4 augustus 1986 op 19-jarige leeftijd oprichtte. Hij is redactielid van CommBat,
het discussieplatform over de kwaliteit van het communicatievak.
CommBat initieert en entameert de inhoudelijke kwaliteitsdiscussie over
het communicatievak onder andere via deze discussiegroep.
CommBat
is een platform voor ieder die wil werken aan een verdere
professionalisering van het communicatievak. Wat we zijn? Dat zijn we
samen!