Wat
maakt iemand een betere PR- of communicatieadviseur? Een opleiding, ervaring,
omgevingssensitiviteit, zijn netwerk? De mate waarin gescoord wordt, of hij succesvol
is? Het is een lastige vraag, omdat, net als het vak zelf, één antwoord
onmogelijk is. PR (en communicatie) is geen exacte wetenschap. Je kunt er geen
formules op los laten om je gelijk te halen. Het communicatievak staat onder
druk omdat accountability vaak zo lastig of helemaal niet te meten is. Zonder
vooraf een richting te geven, wil ik hieronder een discussie opgang brengen
over de kwaliteit van de communicatie. Wat is dat, waar hebben we het dan over?
En wie bepaalt die kwaliteit, de adviseur, de klant, de branche?